Gradska turistička organizacija „Kragujevac“ organizovaće u subotu, 3. septembra, novu turističku vodičku turu koju su nazvali „Đura u Kragujevcu“. Posvećena je službovanju slikara i pesnika Đure Jakšića u Kragujevcu.

Tura je autobuskog karaktera i prvo će proći pored mesta gde se nalazila gimnazija u Đurino vreme da bi se, posle razgledanja znamenitosti „Miloševog venca“, došlo do kuće u Karađorđevoj ulici, koja je podignuta na mestu nekadašnje kuće u kojoj je živeo znameniti slikar i pesnik. Planirana je poseta izložbi i vinsko-rakijskom habu. Proći će se i pored „Šiškove kafane“ i kafane „Kod jelena“, u kojima je Đura često sedeo sa prijateljima, čak i pisao pesme.

Kao što je i njega put iz Kragujevca vodio u levačko selo Sabantu, tako će i ova vodička tura krenuti tim putem. Nakon posete manastiru Lipar, stići će se u selu u kome je po mnogima napisao jednu od svojih najlepših pesama „Na Liparu“. Tura će se završiti u Gornjoj Sabanti, u seoskom turističkom domaćinstvu „Kočin konak“ u kome će turisti biti posluženi „Đurinim kolačem“, specijalno osmišljenim za ovu vodičku turu.

Turistička vodička tura „Đura u Kragujevcu“  jedinstvena je po tome što obuhvata kulturni, istorijski, eko, etno turizam i gastronomiju.

Polazak autobusa predviđen je u subotu, u 11 sati, sa trga „Kod krsta“.