JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac, u periodu od 25. novembra do 25 decembra, anketira građane u nameri da sazana u kojoj meri su zadovoljnji uslugama ovog preduzeća.

- Ispitivanje zadovoljstva korisnika je zakonska obaveza, ali i način da, na osnovu prikupljenih podataka, unapredimo kvalitet usluga, međusobnu komunikaciju i bolje odgovorimo na potrebe korisnika, navodi se u saopštenju JKP Vodovod i kanalizacija.

Anketa sadrži pitanja koja se odnose na kvalitet osnovnih usluga – snabdevanje vodom i prikupljanje i odvođenje fekalnih otpadnih voda, ali i pitanja koja se odnose na kvalitet uspostavljenih kanala komunikacije i odgovora na podnete reklamacije i zahteve. Na kraju ankete korisnicima se pruža mogućnost da ostave komentar, iznesu kritiku ili pohvalu koja se odnosi na rad preduzeća.

Po okončanju izjašnjenja, Izveštaj sa rezultatima će biti prosleđen Gradskoj upravi za komunalne poslove grada Kragujevca.

Upitnik se popunjava anonimno, a korisnici, anketu mogu popuniti elektronskim putem na sajtu JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac http://jkpvik-kg.com/anketa/.