Grad Kragujevac objavio je spiskove dece koja su primljena u vrtiće predškolskih ustanova „Nada Naumović“ i „Đurđevdan“. Za 640 mesta u gradskim vrtićima konkurisalo je oko 1.600 mališana. 

Komisija za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac je nakon rešavanja po prigovorima utvrdila konačnu Listu bodovanja i rangiranja kao i konačne spiskove.

U rokovima utvrđenim za podnošenje prigovora, posle objavljivanja preliminarne rang liste, podneto je 106 prigovora, odbijeno 90, jedan je odbačen, a usvojeno je 15 prigovora, koji su delom izmenili Listu bodovanja i rangiranja i Preliminarni spisak primljene dece.

LISTA PRIMLJENE DECE: LINK

Predškolske ustanove „Nada Naumović” i „Đurđevdan” će na osnovu spiskova primljene dece najkasnije do 1. avgusta 2019. godine zaključiti ugovore o pružanju usluga sa roditeljima primljene dece.

Po zaključenju ugovora one će Komisiji za prijem dece na celodnevni boravak, dostaviti spisak dece za koju su zaključeni ugovori, kao i spisak dece za koju su roditelji odustali od upisa, kako bi bili pomereni sa Jedinstvene liste bodovanja i utvrdila se Lista čekanja za upis u privatne predškolske ustanove.

Ukoliko se roditelji ne odazovu pozivu predškolske ustanove za zaključenje ugovora smatraće se da su odustali od zahteva za prijem deteta.

Konačna lista bodovanja i rangiranja kao i Spisak primljene dece u vrtiće PU „Nada Naumović” i „Đurđevdan” objavljeni su na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca, oglasnim tablama predškolskih ustanova i ulaznim vratima vrtića.