Kragujevačka kompanija „Vulović group” kupila je Fabriku provodnika u Rekovcu za 350.000 evra.

- To je bila jedina ponuda, a preduzeće iz Kragujevca ponudilo je 10.000 evra više od oglašene cene, koja je iznosila 339.500 evra, izjavio je Tanjugu predsednik Komisije za prodaju, Goran Milosavljević.

Na prodaju su bile nepokretnosti, građevinski objekti bez proizvodne opreme, bruto površine 15.749 metara kvadratnih utvrđene od ovlašćenog procenitelja.

Predmet prodaje bile su i proizvodne hale sa aneksima, magacin, kotlarnica, kamionska vaga, trafostanica, kompresorska stanica, reciklacija vode, portirnica sa ambulantom, barake, crpna stanica i rezervaor, fekalna stanica sa bunarom, pristupni put i parking.

Fabrika se nalazi na zemljištu u državnoj svojini, na kome je Industrija kablova nosilac prava korištenja, ističu u ovom nekadašnjem privrednom gigantu Srbije i Jugoslavije.

U Industriji kablova Jagodina navode da je prodaja oglašena i izvršena na osnovu odluke Izvršnog odbora AD Holding, Odluke o saglasnosti Nadzornog odbora, u saglasnosti sa UPPR i Komisijom Ministarstva privrede.