Za usluge socijalne zaštite, đačku užinu i narodnu kuhinju biće izdvojeno blizu 90 miliona dinara iz budžeta grada Kragujevca.

Naime, Gradsko veće dalo je saglasnost na zaključenje dva ugovora između grada Kragujevca i Crvenog krsta, za realizaciju prava na užinu u đačkoj kuhinji i besplatnog obroka u narodnoj kuhinji.

Grad se ugovorom obavezuje da obezbedi 3.000 školskih užina za učenike osnovnih škola u trajanju od 180 dana u toku kalendarske godine. Mesečna vrednost ugovora iznosi 100.000 dinara.

Predmet drugog ugovora je realizacija prava na bespalatan obrok u narodnoj kuhinji za lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a pored grada Kragujevca i Crvenog krsta treći potpisnik je Centar za socijalni rad „Solidarnost”. Ukupna vrednost ugovora za 870 obroka na dnevnom nivou iznosi 20,3 miliona dinara, od čega je u budžetu grada za te namene obezbeđeno 16 miliona dinara.

Gradsko veće na danas održanoj sednici dalo je i saglasnost na potpisivanje ugovora o finansiranju rada Centra za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja LJubica”, koji pruža usluge dnevnog boravka za decu iz porodica u riziku, zatim, za decu i mlade sa problemima u ponašanju i dnevni boravak za starije osobe.

Pored tih usluga, u ukupnom iznosu od 56,6 miliona dinara, biće finansiran rad Prihvatilišta za decu i mlade, zatim za žrtve nasilja u porodici, pomoć i negu u kući za odrasle i starije osobe, savetovalište za brak i porodicu, kao i druge usluge socijalne zaštite u nadležnosti lokalne samouprave.