Za održavanje komunalne infrastrukture grada Kragujevca, za ovu godinu, gradsko veće je donelo Program, prema kome će za ove poslove biti utrošeno 834,6 miliona dinara.

Kako je navedeno, ova sredstva biće potrošena na održavanje saobraćajne infrastrukture, zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina, atmosferske i kišne kanalizacije, kontrolu i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka u okviru komunalne delatnosti Zoohigijene, kao i za utrošak vode na javnim česmama i fontanama i utrošak za javno osvetljenje.

Za održavanje gradskih ulica i opštinskih puteva ukupno je opredeljeno 124.600.000 dinara, od čega za program redovnog održavanja 89,6 miliona, a za zimsku službu 35 miliona.

Za održavanje 1.727.975 kvadratnih metara javnih zelenih površina planirana su sredstva u iznosu od 78 miliona dinara. Pored Velikog, Malog i Kreativnog parka, u programu redovnog održavanja nalaze se park, šuma i jezero u Šumaricama, Spomen park Šumarice, zeleni pojasevi oko vodotokova, održavanje neuređenih zelenih površina pored saobraćajnica, kao i zelene površine na grobljima. Za uništavanje ambrozije ove godine opredeljeno je 4 miliona dinara.

Za održavanje čistoće javnih površina u redovnom programu predviđeno je nešto preko 40 miliona, za uklanjanje novonastalih deponija smeća i ostalog otpada 4,5 miliona, a za redovno noćno pranje ulica 20 miliona dinara.

Gradsko veće dalo je saglasnost na Program kontrole i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka, za čiju je realizaciju planirano pet miliona dinara.

Programom su predviđene aktivnosti Službe zoohigijene koje obuhvataju svakodnevni obilazak grada i odlaske po pozivu građana. Posebna pažnja posvećena je prostoru oko škola, vrtića, institucija, odnosno svih prostora gde je povećana frekvencija građana.