Grad Kragujevac će za programe socijalne zaštite ove godine uložiti 226,5 miliona dinara.

Ovu odluku donelo je gradsko veće na poslednjoj sednici, a program unapređenja socijalne zaštite za 2019. godinu, između ostalog utvrđuju mere i aktivnosti za unapređenje položaja socijalno ugroženih kategorija građana.

Takođe, unapređuje postojeće i uvodi nove usluge socijalne zaštite, kao i druge aktivnosti u skladu sa Strategijom socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2015-2019. godina.