Za sanaciju Kamenog mosta preko Lepenice, u Kragujevcu, odobreno je 10 miliona dinara iz Fonda za lokal.

Poslednje sređivanje ovog mosta urađeno je pre 20 godina.

- Od tada do danas došlo je do degradacije kolovozne ploče i pešačkih staza, a zbog prodora vode pojavila se i korozija na konstrukciji i otpadanja zaštitnog sloja. Radi obezbeđenja trajne stabilnosti, sigurnosti i funkcionalnosti neohodna je hitna sanacija, rečeno je u gradskoj upravi.

Inače, ukupna vrednost radova je 15.861.456 dinara sa PDV-om.

Da podsetimo, ovaj most koji je podignut 1923. godine, pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Iz gradske uprave kažu da izvorna tehnička dokumentacija nije sačuvana, kao ni dokumentacija o intervencijama. Jedino je poznato da je 1998. godine izvršena sanacija po projektu Građevinskog fakulteta u Beogradu.

Sredstva za projektno-tehničku dokumentaciju, koju je uradio Građevinski fakultet u Beogradu, u iznosu od preko 5 miliona dinara obezbedila je Gradska uprava za investicije, a u međuvremenu je dobijena i saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.