Grad Kragujevac će u ovoj godini izdvojiti iz budžeta oko 9 miliona dinara, za 4 mere aktivne politike zapošljavanja. Prednost će imati nezaposleni koji imaju više od 45 godina.

Naime, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u 2019. godini, na evidenciji nezaposlenih bilo je 17.169 lica, odnosno 13,6 odsto. Najveći broj nezaposlenih lica ima 45 godina i više i svrstava se u kategoriju teže zapošljivih lica, zbog čega je grad Kragujevac mere aktivne politike zapošljavanja usmerio na njih.

- Ukupan iznos za realizaciju četiri mere aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini je 16.336.000 dinara, za koje je grad iz budžeta opredelio 8.894.800 dinara, što je dva miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Ove mere su plod iskustva dosadašnjeg rada za koje vlada interesovanje i za koje najefiksnije možemo da utrošimo sredstva, kazao je Radomir Erić, predsednik Saveta za zapošljavanje i član Gradskog veća za privredu.

Inače, približno ista sredstva uložiće i Nacionalna služba zapošljavanja, a Kragujevčani će realizovati javne radove za 16 osoba sa invaliditetom, zaposliti 25 osoba iz kategorije teže zapošljivih, subvencionisati 26 građana za samozapošljavanje i 4 diplomca, koji su završili fakultet sa prosečnom ocenom višom od 8,5.