Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu pripremili su nove procedure upisa dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu.

Kako bi ovaj upis bio pojednostavljen, na portalu eUprava, od 28. maja, biće omogućena usluga eZakazivanje termina za upis i testiranje budućih učenika prvog razreda, koja će omogućiti roditeljima i starateljima da jednim odlaskom u školu završe sve u vezi sa upisom i testiranjem dece.

Usluga eZakazivanje termina za upis i testiranje biće dostupna do 10. jula 2020. godine.

Preko aplikacije eUpis izvršiće se upis učenika u školu, kao i povlačenje neophodnih dokumenata (iz matične knjige rođenih, evidencije prebivališta i iz IZIS-a o obavljenom lekarskom pregledu).

Roditelji, staratelji i zakonski zastupnici prilikom upisa deteta u školu ne donose nijedan dokument jer će svi podaci biti pribavljeni po službenoj dužnosti elektronskim putem.

Izuzetno, ako je lekarski pregled izvršen pre 16. marta 2020. godine ili ako je obavljen kod privatnog lekara, roditelj dostavlja školi lekarsko uverenje.

Upis učenika u prvi razred osnovne škole, u skladu sa zakazanim terminima, obavlja se od 1. juna do 20. jula 2020. godine.

Nakon upisa u školu, istog dana u zakazanom terminu psiholog, odnosno pedagog škole, testiraće učenika.

Od 1. aprila roditelji imaju mogućnost da elektronskim putem iskažu interesovanje za upis deteta u prvi razred u određenu osnovnu školu na teritoriji Republike Srbije preko portala eUprava.

Gotovo sve kragujevačke osnovne škole objavile su informacije o upisu u prvi razred na svojim sajtovima. Samim tim roditelji mogu direktno da upišu dete u željenu školu. Prijava za željenu školu preuzima se sa sajta škole, popunjava, a zatim šalje na mail škole. Spisak škola sa kontakt podacima možete naći na ovom LINK-u.

Upis u prvi razred je obavezan za decu koja do septembra 2020. godine pune od 6,5 do 7,5 godina. Ove školske godine obavezan je upis za decu rođenu 2013. godine i decu rođenu do kraja februara 2014. godine.