Zamena legitimacija za gradski prevoz, za lica starija od 65 godina, počinje 25. maja i trajaće do 25. avgusta.

Kako bi se smanjile gužve u GAS-u su doneli odluku, da svaki korisnik prilikom dolaska u Agenciju dobije broj, koji će predstavljati redosled izdavanja kartice za taj dan.

Za korisnike koji poseduju legitimaciju za 2019. godinu, zamena je besplatna.