Kuponi banner

Kragujevac

Autoelektričar

Kragujevac

Kuvar

Kragujevac

Dispečer na autobuskoj stanici

Kragujevac

Kuvar

Vrnjačka Banja

Recepcioner

Kragujevac

Pomoćni radnik u proizvodnji nameštaja

Kragujevac

Arhitekta - projektant

Kragujevac

Šivač, konfekcionar

Kragujevac

Muzički saradnik

Rekovac

Doktor medicine

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...

Firma: Dom zdravlja Rekovac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Viša medicinska sestra / tehničar za potrebe Centra za radijacionu onkologiju

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-7399 od 30.05.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Viša medicinska sestra / tehničar za potrebe Službe za anesteziju i reanimatologiju

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-7396 od 30.05.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Viši radiološki tehničar za potrebe Centra za radijacionu onkologiju

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-7717 od 04.06.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Viša medicinska sestra / tehničar za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-7402 od 30.05.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: UKC Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Viša ginekološko akušerska sestra / tehničar za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-7401 od 30.05.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: UKC Kragujevac

Pogledaj oglas