Kuponi banner

Kraljevo

Više radnih mesta

Kragujevac

Više radnih mesta

Kragujevac

Finansijsko-računovodstveni analitičar

Kragujevac

Konobar

Kragujevac

Magistar farmacije

Kraljevo

Više radnih mesta

Na osnovu  člana 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...

Firma: Opšta bolnica "Studenica" Kraljevo

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Više radnih mesta

Na osnovu člana 7. – 9.  Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstven ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...

Firma: Zdravstveni centar „Aranđelovac“

Pogledaj oglas

Kragujevac

Laboratorijski tehničar

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-5332 od 09.05.2022. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Više radnih mesta

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-5419 od 10.05.2022. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Majstor održavanja-bravar

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-5420 od 10.05.2022. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-5374 od 10.05.2022. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas