Za finansiranje sporta u Kragujevcu će u 2020. godini biti izdvojeno 60 miliona dinara. To su maksimalno raspoloživa sredstva za finansiranje godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta iz budžeta grada. Ova odluka je objavljena na sajtu grada Kragujevca 18. marta. (Vidi LINK)

Od te sume 46.950.000 dinara namenjeno je finansiranju godišnjih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta, a 13.050.000 dinara za finansiranje posebnih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta.

Prvobitno je bilo planirano da za finansiranje posebnih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta bud izdvojeno ukupno 10 miliona dinara. Taj iznos, u međuvremenu, je odlukom Gradskog veća povećan, dok je ukupna svota za finansiranje godišnjih programa za isti iznos umanjena.