Opština Batočina trebalo bi da dobije novi statut. Javna rasprava o Nacrtu Statuta opštine Batočina zvanično je počela 28. marta i trajaće do 6. aprila.

Novim statutom predviđa se između ostalog smanjivanje broja odbornika u lokalnoj skupštini sa 35, na 29.

Pored toga, u odnosu na statut iz 2008. godine smanjuje se i broj članova Opštinskog veća, ali se zato uvodi mogućnost da predsednik opštine pored zamenika ima I pomoćnike.

Tekst Nacrta objavljen je na sajtu opštine, a svoje primedbe na ovaj dokument zainteresovani mogu podneti na email opstinabatocina@gmail.com ili na adresu Opština Batočina, Kralja Petra I 32, Batočina sa naznakom „nacrt Statuta opštine Batočiona“.

Nakon zaključenja javne rasprave, nacrt će biti poslat opštinskom veću na izjašnjavanje.

Statut opštine je svojevrstan „ustav” na lokalnom nivou. Ovim aktom se definišu osnovna načela uređenja sistema vlasti na opštinskom nivou. Statutom se utvrđuje temeljni okvir uređenja i on mora biti usaglašen sa zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti lokalne samouprave.