Zoo vrt, Akva park, dečiji sportski centar, teniski kompleks samo su neki od novih sadržaja koji će se graditi na levoj obali Zapadne Morave i gradskog parka u Čačku.

Naime,  gradska uprava za urbanizam u Čačku stavila je na javni uvid, do 12. avgusta, (na sajtu grada) plan detaljne regulacije „Sportski centar”, pored obala Zapadne Morave. Ovim planom, čiji je nacrt uradilo javno preduzeće „Gradac” predviđa se izrada urbanističkih projekata za projekte Akva parka, Zoo vrta, dečjeg sportskog centra, teniskog kompleksa, leve obale Zapadne Morave, kao i gradskog parka, eko centra i kompleksa univerzalne hale.

Ukupna površina područja plana iznosi 231.05 hektara. Planom detaljne regulacije „Sportski centar” obuhvaćen je deo gradskog područja koje se prostire severozapadno u odnosu na centar grada.