Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije demantuje navode koji su se pojavili u delu javnosti da kineske kompanije ne plaćaju električnu energiju. Naime, kompanija „Železara Smederevo” d.o.o. je u stečaju, pa je celokupan iznos potraživanja prijavljen u stečajnu masu i priznao ga je Privredni sud. Novi vlasnik redovno izmiruje sva potaživanja prema EPS-u.

„Serbia Zijin Copper” d.o.o. iz Bora je vlasnik nekadašnjeg RTB Bor. Novi vlasnik je preuzeo prava i obaveze RTB Bor i nastavio da posluje pod novim imenom. Dug Rudarsko-topioničarkog basena Bor nastao u periodu od 1. 4. do 31. 10. 2016. godine je reprogramiran i novi vlasnik „Serbia Zijin Copper” d.o.o. uredno ga izmiruje u skladu sa zaključenim reprogramom i planom otplate. Napominjemo da je samo u ovoj godini iznos duga smanjen za 1,37 milijardi dinara.

Sve ove informacije su i navedene u delu koji se odnosi na 20 najvećih dužnika i objavljene su javno na sajtu EPS-a.

Da podsetimo, grad Kragujevac i „Eneregetika” i dalje se nalaze na listi 20 najvećih dužnika Elektroprivrede Srbije.

„Energetika” je po visini duga na trećem, a Gradska uprava Grada Kragujevca na osmom mestu u Srbiji.(Vidi LINK)