Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je raspored isplata tokom januara 2023. godine.

Novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada i dodatak za pomoć i negu drugog lica za mesec decembar biće isplaćene 20. januara.

Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju biće isplaćene 20. januara.

Dečiji dodatak i roditeljski dodatak za mesec decembar biće isplaćeni 20. januara.

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec decembar biće isplaćene 20. januara.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec decembar biće isplaćene 20.januara.

Prava iz boračko invalidske zaštite za mesec decembar biće isplaćena 20. januara.