Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je raspored isplata tokom novembra 2020. godine.

Novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec oktobar biće isplaćene 20. novembra.

Dečiji dodatak i roditeljski dodatak za mesec oktobar biće isplaćeni 20. novembra.

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec oktobar biće isplaćene 20. novembra.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec oktobar biće isplaćene dana 20. novembra.

Isplate osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za mesec oktobar biće isplaćene 20. novembra.