Opština Knić nabavila je 75 novih plastičnih kontejnera za otpad, zapremine 1,1 kubni metar. Kontejneri su isporučeni u magacin JKP „Komunalac” odakle će biti raspoređeni po mesnim zajednicama. 

Opštinska uprava Knić je posebnim Programom kapitalnih subvencija za obavljanje komunalne delatnosti za 2020. godinu JKP „Komunalac” odobrila sredstva za nabavku i isporuku novih kontejnera. Takođe, konkurisali su i kod Ministarastva za zaštitu životne sredine za nabavku dodatnih kontejnera i kanti za smeće.