Prvi šleperi sa paketima solidarne pomoći stigli su u Gružu, saopšteno je na zvaničnim sajtu opštine Knić. Predsednici mesnih zajednica i koordinatori za raspodelu ih preuzimaju i otpremaju u ostala sela gde će sa volonterima opštine Knić biti organizovana raspodela.

Opština Knić obezbedila je pakete solidarne pomoći za sve penzionere, korisnike socijalne pomoći i ugrožene građane koji su se za pomoć obratili Kol-centru Kriznog štaba.

U paketima solidarne pomoći  nalaze se osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu.