Zaraženi korona virusom koji se leče kod kuće, obavezni su da budu u izolaciji sedam dana, a ne 14 kao što je važilo do sada, nova je odluka Vlade Republike Srbije.

Nakon sedam dana, oboleli od kovida 19 javlja se lekaru u kovid ambulanti i izolacija se, bez testiranja - prekida, a pacijent je spreman da se vrati na posao.

Sedam dana izolacije važi i za zaposlene u zdravstvu i ustanovama socijalne zaštite, s tim što oni sedmog dana rade PCR test. U slučaju da je negativan - vraćaju se na posao. Ako su i dalje pozitivni - ostaju kod kuće do desetog dana i bez testiranja se vraćaju na posao.

Sa druge strane, ukoliko osoba ima primarnu ili sekundarnu imunodeficijenciju, upućuje se u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana, a stanje imunodeficijencije utvrđuje lekar primarne zdravstvene zaštite.

Od mere karantina nakon bliskog kontakta sa obolelim su izuzete sve osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od sledećih kriterijuma:

1. dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv kovida 19 kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana od poslednje doze vakcine;

2. dokaz o preležanom kovidu 19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja. Ukoliko je test za detekciju antigena SARS-CoV-2 urađen u laboratoriji u privatnoj svojini, odnosno nije upisan u informacioni sistem covid.rs, uz rezultat testa se mora posedovati izveštaj lekara iz kovid ambulante ili izveštaj o hospitalizaciji (otpusna lista) u kojima se potvrđuje dijagnoza bolesti COVID-19 u periodu kada je izvršeno testiranje, radi prihvatanja dokaza za potrebe oslobađanja od obaveze karantina/karantina u kućnim uslovima;

3. pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) urađen u nekoj od laboratorija u javnom vlasništvu, ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja;

4. osobe koje su izuzete od mere karantina iz navedenih razloga su u obavezi da se do isteka desetog dana od dana poslednjeg kontakta sa obolelim strogo pridržavaju propisanih mera lične zaštite (nošenje zaštitne maske tipa N95 uvek kada se u zatvorenom prostoru boravi sa drugim osobama u istoj prostoriji, kao i na otvorenom ukoliko se ne može održavati odstojanje od najmanje dva metra od drugih osoba, pranje i dezinfekcija ruku, izbegavanje okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru), navodi se u Uredbi.

Promena cene testiranja 

Na predlog Generalnog sekretarijata, Vlada je donela zaključak o izmeni visine nadoknade za testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2:

1. Visina naknade za pi-si-ar  testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev koje obavljaju zdravstvene ustanove u javnoj svojini iznosi 6.000 dinara.

2. Visina naknade za antigensko testiranje na virus SARS-CoV-2 na lični zahtev koje obavljaju zdravstvene ustanove u javnoj svojini iznosi 1.800 dinara.