Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je konkurse za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2022. godini nezaposlenim licima, kao i nezaposlenima romske nacionalnosti.

Subvencije se dodeljuju u jednokratnom iznosu od 300.000 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Rok za podnošenje zahteva je 31. mart 2022. godine. Sve informacije o konkursu mogu se naći na ovom LINK-u.

Konkurs za nezposlene romske nacionalnosti nalazi se na ovom LINK-u.

Inače, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih poziva/konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno 20.165 nezaposlenih lica, od kojih 2.285 osoba sa invaliditetom. Za ove namene opredeljeno je 6.550.000.000,00  dinara.

Kao i prethodnih godina težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Sve informacije za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, neophodna podrška,  podnošenje zahteva prema aktuelnim javnim pozivima biće dostupne sajtu www.nsz.gov.rs, kao i putem zvanične stranice na društvenoj mreži LinkedIn. Informacije o kunkursima mogu se dobiti i putem pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301.