Od aprila, kada je sistem uspostavljen, do danas skoro 2.000 građana je doniralo plazmu, saopštila je Kancelarija za IT i eUpravu.

Ta kancelarija je, zajedno sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, uspostavila platformu donirajplazmu.gov.rs, preko koje svi građani koji su se oporavili od COVID-19, mogu da se prijave i doniraju dragocena antitela koje je njihov organizam stvorio tokom bolesti, a koja se koriste u lečenju obolelih. Kako se navodi u saopštenju, ovaj sistem se konstantno unapređuje, a jedno od najnovijih unapređenja jeste omogućavanje slanja besplatne SMS notifikacije svim davaocima.

Platformu za slanje ovih SMS poruka „RapidPro” donirao je UNICEF Vladi Srbije, kao i stručnu podršku kako bi se ovaj sistem uspešno integrisao sa postojećim sistemima i čuvao u Državnom data centru u Beogradu.

- Ovo je još jedan pokazatelj da institucije javne uprave komunikaciju sa građanima stavljaju u svoj fokus i prilagođavaju se savremenom načinu života, koji podrazumeva da usluge i informacije budu dostupne na mobilnom telefonu. Ovaj sistem, koji smo uz nesebičnu pomoć UNICEF-a, uspostavili u Državnom data centru i integrisali sa informacionim sistemom Doniraj plazmu, omogućava pravovremeno informisanje davalaca, a nadamo se da ćemo njegovu upotrebu proširiti i u svrhu unapređenja mnogih drugih usluga eUprave u narednim mesecima, izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Mihailo Jovanović.

- RapidPro je trenutno uspostavljen u 37 zemalja i omogućava partnerima da prikupe tačne informacije u realnom vremenu o vitalnim oblastima kao što su zdravlje, ishrana, obrazovanje, voda i sanitarna zaštita, kao i zaštita dece - čak i na udaljenim i teško dostupnim mestima. Nadamo se da će se njegova upotreba proširiti u narednim mesecima i podržati tekuće društveno-ekonomske reforme, rekla je direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina De Dominićis.