Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je raspored isplata tokom maja.

Novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec april biće isplaćene 20. maja.

Dečiji dodatak i roditeljski dodatak za mesec april biće isplaćeni 20. maja.

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec april biće isplaćene 22. maja.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec april biće isplaćene dana 22. maja.

Isplate osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za mesec april biće isplaćene 21. maja.