Poreska uprava Srbije objavila je da je u toku uručenje rešenja za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za ovu godinu za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa.

Mesečna osnovica doprinosa, u iznosu od 28.402 dinara za socijalno osiguranje poljoprivrednika, kao i godišnja osnovica u iznosu od 340.824 dinara, utvrđene su na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznose najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za poljoprivrednike, navedeno je u saopštenju.

Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 25,5 odsto, a stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje 10,3 odsto.

Podseća se da godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja i to 15. februara, 15. avgusta i 15. novembra, na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi broj odobrenja za plaćanje (BOP).

Privremene tromesečne akontacije u 2022. godini, počev od prve koja dospeva 15. februara 2022. godine, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP, opredeljen za uplatu obaveza za 2022. godinu i koji je prikazan u samom rešenju, saopštila je Poreska uprava.