Put Borci-D.Jarušice do granice sa G.Jarušicama OP-5(IIB 369) biće u utorak, 24. decembra, zatvoren zbog hitne zamene propusta kako bi se obezbedila prohodnost puta i bezbedno odvijanje saobraćaja na istom.

Zabrana saobraćaja će biti na snazi u periodu od 9 do 17 sati.

Kao alternativne putne pravce prema Rači (Kragujevcu) i Gornjim Jarušicama mogu se koristiti putni pravac IIB 369 -Borci -Popović-Rača (IIB 369 -Borci-Visak IIA 157) i putni pravac G. Jarušice – preko Ivoševića – izlaz na IB 27 u Saranovu.