Industrija kablova Jagodina oglasila je, treći put ovog meseca, prodaju Fabrike provodnika u Rekovcu.

Ovaj put fabrika se prodaje po ceni za 50 odsto nižoj od procenjene od strane ovlašćenog procenitelja koja je važila na prvom javnom oglasu 2. aprila i iznosila 679.000 evra.

Sada je prodajna cena 339.500 evra, po srednjem kursu na dan plaćanja, stoji u oglasu. Oglas za treću prodaju traje do 16. aprila, kada će biti otvaranje ponuda.

Na drugoj prodaji cena je bila 509.250 evra, ali nije bilo kupaca, kao ni prvi put, rečeno je Tanjugu u Industriji kablova.

Na prodaju su nepokretnosti, građevinski objekti bez proizvodne opreme, bruto površine 15.749 kvadratnih metara, neto površine 14.174 kvadratna metra utvrđene od ovlašćenog procenitelja.

Na prodaju su proizvodne hale sa aneksima, magacin, kotlarnica, kamionska vaga, trafostanica, kompresorska stanica, reciklacija vode, portirnica sa ambulantom, barake, crpna stanica i rezervaor, fekalna stanica sa bunarom, pristupni put i parking.

Objekti se nalaze na zemljištu u državnoj svojini, na kome je Industrija kablova nosilac prava korišćenja, ističu u ovom nekadašnjem privrednom gigantu Srbije i bivše Jugoslavije.

Pravo da učestvuju na oglasi imaju domaća i strana fizička i pravna lica.

U Indusutrij kablova Jagodina ističu da je prodaja oglašena na osnovu odluke Izvršnog odbora AD Holding, Odluke o saglasnosti Nadzornog odbora, u saglasnosti sa UPPR i Komisijom Ministarstva privrede.