U opštini Rekovac uskoro će početi rekonstrukcija Doma kulture. Vrednost radova je preko 88 hiljada evra, a Evropska unija (EU) će preko razvojnog programa EU PRO pomoći sa 72 hiljade, lokalna samouprava sa oko 16 hiljada evra.

Rekonstrukcija Doma kulture, koja podrazumeva renoviranje sanitarnog bloka, nabavku novog nameštaja i opreme za izložbeni prostor, obezbediće adekvatne uslove za organizovanje privrednih, kulturnih i turističkih aktivnosti, čime će se povećati konkurentnost lokalne ruralne ekonomije i otvaranje novih radnih mesta.

Projekat posebno treba da doprinese promociji proizvođača vina i grožđa i preduzetnica iz opštine, kao i njihovih tradicionalnih lokalnih proizvoda, doprinoseći tako očuvanju materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.