Ujedinjeni granski sindikat (UGS) „Nezavisnost” ocenio je da je, najmanje polovina od približno 80.000 radnika koji su bili radno angažovani „na lizing” od 1. marta i stupanja na snagu Zakona o agencijskom zapošljavanju, do danas ostala bez posla.

Prvi talas masovnih otkaza, kako se navodi u tekstu o agencijskom zapošljavanju na portalu tog sindikata, posledica je pandemije i počeo je među radnicima zaposlenim preko agencija.

- Sindikati su naslutili pogubno dejstvo tog zakona prošle godine kada su prilikom njegovog donošenja bezuspešno insistirali da se eliminišu sve uočene pretnje za prava zaposlenih preko agencija, a to su pravo na visinu plate, na bolovanje, godišnji odmor, kao i na bezbednost na radu, nadoknadu za prevoz.

Vlasnici agencija su, umesto preko agencija koje ipak garantuju neka prava, radnike počeli da iznajmljuju preko omladinskih i studentskih zadruga gde se ta prava još više umanjuju.

- Za radnike koji su, ne svojom voljom, iz agencija prevedeni u zadruge to je, po pravilu, značilo niže zarade, manja prava i nesigurnije uslove rada, navodi se u tekstu.

Savetnik sindikata „Nezavisnost” Zoran Ristić rekao je da bi po propisima preko omladinskih zadruga trebalo da se angažuju nezaposleni do 30 godina starosti, a preko studentskih zadruga isključivo studenti do 26 godina.

Dodao je da se u praksi to ne poštuje, pa preko omladinskih zadruga rade i znatno stariji od 30 godina, a na privremeno - povremenim poslovima mnogi rade bez prekida i po desetak godina.

- Ovu nezakonitu praksu koriste mnoge kompanije, čak i državne, koje upravo preko zadruga angažuju radnike i po više godina, samo da bi izbegle obaveze koje moraju da ispune ukoliko se radnici angažuju posredstvom agencija, navodi se u tom tekstu.