Udruženi sindikati Srbije „Sloga” – sindikat zdravstva i socijalne zaštite pozvao je Ministarstvo zdravlja i Vladu Republike Srbije da po hitnom postupku donesu odluku kojom bi se pomoć od 10.000 dinara dodelila i nemedicinskom osoblju u sistemu socijalne zaštite.

- Činjenica je da su zdravstveni radnici podneli najveći teret u borbi protiv korona virusa i da bilo koja pomoć ne može nadoknaditi podnetu žrtvu, ali smatramo da i kolege koji nisu zdravstveni radnici značajno doprinose toj borbi. Odluka da pomoć bude isplaćena samo zdravstvenim, a ne i nemedicinskim radnicima, poput higijeničarki, servirki, vozača i slično, samo je dovela do nastavka podeljenosti izmeću zaposlenih, jer se jedan broj opravdano osetio manje vrednim, ističe se u saopštenju ovog sindikata.

U sindikatu „Sloga” dodaju i da iskreno veruju da je prilikom odlučivanja o tome ko će dobiti pomoć u zdravstvenom sistemu došlo do nenamerne greške u proceni, te je neophodno da se u najkraćem mogućem roku ova nepravda ispravi i da svi zaposleni u sistemu socijalne zaštite linearno dobiju pomoć od 10.000,00 dinara.

- U slučaju da je ovo namerno urađeno i da je sračunato izuzet nemedicinski kadar iz pomoći, bojimo se da je država sebi zabola kolac u zdravstveni sistem, navodi se u saopštenju.

Da podsetimo, nekolicini zaposlenih u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac 14. januara stiglo je obaveštenje da im je leglo 10.000 dinara „jednokratne pomoći Vučića”. Kako se dogodlo da je jednokratna novčana pomoć za zaposlene u zdravstvu preimenovana u „jednokratna pomoć Vučića“ i dalje je misterija. (Vidi LINK)