Ministarstvo za zaštitu životne sredine prošle godine je podnelo dve prijave za privredni prestup nadležnom tužilaštvu protiv Železare u Smederevu jer ne vrši kontinualna merenja ispuštanja zagađujućih materija na dva dimnjaka pogona Aglomeracija, kao i zbog pogoršanja kvaliteta vazduha u okolini deponije šljake, pišu Novosti.

Međutim, zaštitnik građana saopštava da je Ministarstvo načinilo propust na štetu građana, jer nije preduzelo i druge mere, poput zabrane rada pogona dok se ne otklone propusti.

U svojim preporukama, zaštitnik građana navodi da je Ministarstvo zaštite životne sredine propustilo da nesumnjivo utvrdi da li je „HBIS Srbija” preduzeo mere zaštite životne sredine predviđene Studijom o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu. Takođe, mišljenja je da nije utvrđeno da li se sprovodi adekvatan monitoring uticaja na životnu sredinu, odnosno sva predviđena merenja.

U Ministarstvu potvrđuju da je republički inspektor za zaštitu životne sredine ovlašćen da zabrani rad postrojenja koja u nedozvoljenim koncentracijama ispuštaju zagađujuće materije.

- Međutim, ova nepopularna mera nije naložena, jer je 2018. i 2019. godine na emiterima Železare samo u jednom slučaju izmereno prekoračenje granične vrednosti emisije - tvrde u resornom Ministarstvu.

Uprkos ovome, u preporukama zaštitnika građana stoji da je bilo prekoračenja dozvoljenih vrednosti za ukupne taložne i suspendovane čestice više nego jedanput, tačnije tokom maja, juna i oktobra 2018. godine.

Zaštitnik građana preporučio je resornom ministarstvu da razmotri primenu ostalih ovlašćenja, koja se tiču privremene zabrane rada stacionarnog izvora zagađivanja ili nalaganja preduzimanja drugih mera zaštite dok se emisija zagađujućih materija u vazduhu ne svede na propisane vrednosti.

Zatajio i grad

Zaštitnik građana navodi i da je Grad Smederevo načinio propust u radu, jer nije usvojio plan kvaliteta vazduha, iako je izrađen i iako je Ministarstvo zaštite životne sredine dalo svoju saglasnost.