Zemunski Invej dao je ponudu za preuzimanje više od 26 odsto akcija smederevskog preduzeća „Milan Blagojević”, koje proizvodi aparate za domaćinstvo, objavljeno je na Beogradskoj berzi.

Invej je već vlasnik više od 73 odsto akcija firme iz Smedereva, a za svaku od 33.000 akcija, koja još nije njegova, ponudio je po 3.360 dinara.

Ponuda važi do 19. avgusta, a garantuje se plaćanje isključivo u gotovom novcu, i to u roku od dva radna dana od datuma zatvaranja ponude.

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti, 9,5 odsto akcija „Milana Blagojevića” u vlasništvu je fizičkih lica, a akcionari u smederevskoj kompaniji su i beogradska Braskuba, Intersig i Viktorija grupa, kao i Nini doo.