Republička direkcija za imovinu oglasila je prodaju 22 vojna kompleksa koji nisu neophodni za funkcionisanje vojske. Među njima je vojni kompleks - kasarna Carina u Smederevu, koji je ponuđen za početnu cenu od 2,4 miliona evra.

Ovaj vojni kompleks čine 14 vanknjižnih objekata, ukupne površine 771,71 metara kvadratnih i zemljište površine 18 hektara 11 ari i 97 metara kvadratnih.

Predmetne nepokretnosti otuđuju se kao jedinstvene celine, u postojećem –„viđenom” stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije. Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.

Rok za podnošenje ponuda 30. novembar. Pravo učešća imaju sva pravna lica i fizička lica, koja uplate depozit u visini naznačenoj pored svakog vojnog kompleksa, a koja ispunjavaju uslove oglasa.