Pokret Tvrđava objavio je da je Ministarstvu zaštite životne sredine, republičkom ekološkom inspektoru, Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i opštinskom Odeljenju za komunalne poslove i životnu sredinu Kovina podneo prijavu zbog sumnje da otpad sa jalovišta između Smedereva i Kovina nije odgovarajuće tretiran i da je potencijalno opasan za zdravlje ljudi i okolinu.

Kako je objašnjeno, građani Smedereva su nedeljama unazad osećali oštar i neprijatan miris koji se širi gradom, a za koji su aktivisti Pokreta Tvrđava, nakon obilaska svih problematičnih lokacija u gradu, uključujući i gradske deponije, utvrdili da potiče sa lokacije između Smedereva i Kovina, odnosno jalovišta u koje je jedna od fabrika iz industrijske zone Kovina sprovela cevi.

Sadržaj jalovišta je crne i narandžaste boje, izrazito neprijatnog i oštrog mirisa, od koga je prisutnim aktivistima bilo fizički loše, imali su nagon za povraćanjem i glavobolju, precizirano je u saopštenju.

- Nadamo se hitnoj reakciji, jer osnovano sumnjamo da otpad u ovom jalovištu nije adekvatno tretiran i da je potencijalno opasan za zdravlje ljudi, životinjskog i biljnog sveta. Posebno ističemo da jalovište i Dunav deli samo nasip, što problem dodatno usložnjava i čini potencijalno opasnim, navedeno je u saopštenju.