Vlada Srbije postigla je dogovor sa predstavnicima Udruženja frilensera i Udruženja radnika na internetu u vezi sa načinom plaćanja poreskih obaveza predstavnika ove industrije, saopšteno je iz te institucije.

U saopštenju Vlade navodi se da je prihvatila predlog udruženja da se normirani troškovi povećaju sa postojećih 43 odsto na 50 odsto.

- Na sastanku je dogovoreno da će se radnicima na internetu, odnosno frilenserima, omogućiti upisivanje radnog staža srazmerno uplaćenom delu obaveza, preneli su iz Vlade.

Rok za usvajanje svih zakonskih propisa koji će definisati budući status radnika na internetu pomeren je na 1. januar 2022. godine, do kada će važiti do sada dogovoreni uslovi.

- Na sastanku je dogovoreno da će uz Udruženje radnika na internetu i Udruženje frilensera odrediti svoje predstavnike, koji će učestvovati u radnoj grupi koja ima zadatak da izradi predloge novih zakonskih rešenja, piše u saopštenju.

U Vladi su naveli da je Vlada Republike Srbije preuzela obavezu da sve stavke dogovorene na ovom sastanku budu ispunjene, pa su se stekli uslovi za prestanak protesta frilensera.