Vlada Srbije usvojila je izmene Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, kojima se umanjuje poresko opterećenje za vozila starosti od pet do 20 godina, dok za vozila starija od 20 godina dodatno umanjenje nije predloženo jer se za ta vozila i sada plaća 20 odsto od propisanog iznosa poreza.

- Izmene i dopune Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara predložene su imajući u vidu da se tržišna vrednost putničkih vozila radne zapremine motora veće od 2.000 kubnih centimetara brže umanjuje po osnovu starosti u odnosu na ostala motorna vozila, saopštila je Vlada.

Ukazala se potreba da se kod oporezivanja porezom na upotrebu motornih vozila doslednije sprovede ustavni princip oporezivanja srazmerno ekonomskoj moći obveznika.

Navedenim izmenama i dopunama predloženo je da se umanji poresko opterećenje za ta vozila starosti preko pet do 20 godina.

Za vozila starija od 20 godina dodatno umanjenje nije predloženo jer se za ta vozila i sada plaća 20 odsto od propisanog iznosa poreza.

Dodatno umanjenje kod oporezivanja ovih vozila moglo bi se smatrati podsticajem za njihovu nabavku, što nije prihvatljivo sa stanovišta bezbednosti saobraćaja na putevima i unapređenja zaštite životne sredine.

- Najvažnije izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu, koji je danas usvojen, odnose se na način utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava na upotrebljavanim motornim vozilima između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, navodi se u saopštenju.

Prema važećem zakonskom rešenju, porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje se rešenjem, što uz ostale aktivnosti neophodne za promenu vlasnika motornog vozila može prouzrokovati da od prenosa prava svojine do promene saobraćajne dozvole protekne značajan vremenski period.

Predloženim rešenjem će se porez na taj prenos utvrđivati samooporezivanjem, što će svesti na minimum vreme neophodno za ispunjenje poreskih obaveza, kao i za promenu saobraćajne dozvole.

Pored navedenog, propisana su jasni kriterijumi za utvrđivanje visine poreske osnovice, čime je omogućeno poreskim obveznicima da mogu da utvrde tačnu visinu poreske obaveze pre zaključenja ugovora o prenosu prava svojine na vozilu.