Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim je roditeljski dodatak povećan sa 100.000 na 300.000 dinara. Dodatak će se isplaćivati jednokratno i odnosi se na prvo dete koje je rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije.

- Druga nova mera populacione politike je novo pravo koje je definisano pod nazivom pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, navodi se u saopštenju i precizira da pravo stiču majke za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, pod uslovom da je državljanin Srbije i da ima prebivalište u Srbiji, kao i da prvi put stiče u svojinu porodično-stambenu zgradu ili stan na teritoriji Srbije.

Pravo može ostvariti i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca, ako je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije i/ili je državljanin Republike Srbije. Izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti otac deteta.