Inspekcije Kragujevac – komunalna, sanitarna, inspekcija rada,...

Komunalna inspekcija

Telefoni: 060/234-02-55, 060/234-01-72

 

Komunalna milicija

Telefoni: 060/234-01-15

 

Inspekcija zaštite životne sredine i turizam

Telefon: 060/234-02-11

 

Inspekcija za saobraćaj i puteve

Telefon: 060/234-01-82

 

Inspekcija za prosvetu i sport

Telefon: 060/234-01-78

 

Građevinska inspekcija

Telefoni: 060/234-01-76

 

Inspekcija rada

Telefoni: 034/336-245; 331-663; 336-220,

E-mail: kragujevac.ir@minrzs.gov.rs

 

Sanitarna inspekcija

Telefon: 034/305-420

 

Zdravstvena inspekcija

Telefon: 034/336-248

E-mail: zdravstvenainspekcijakrag@gmail.com

 

Poljoprivredna inspekcija

Telefon: 034/335-105 

E-mail: goran.klindic@gmail.com

 

Veterinarska inspekcija

Telefon: 034/337-880 

E-mail: operater1@gmail.com

 

Šumarska i lovna inspekcija

Telefoni: 034/723-714; 711-311

 

Vodna inspekcija

Telefon: 034/337-880

 

Saobraćajna inspekcija

Telefon: 034/355-078

 

Školska uprava – odeljenje za inspekcijske poslove

Telefon: 034/369-080

 

Tržišna inspekcija

Načelnik odeljenja: 034/331-820

Šef Odseka za zaštitu prava potrošača: 034/335-211

Šef Odseka za kontrolu prometa roba i usluga: 034/335-866

Rukovodilac Grupe za bezbednost i usaglašenost proizvoda: 034/302-211

 

Turistička inspekcija

Telefon: 034/334-054