Odlukom Gradskog veća data je saglasnost da JKP „Gradska groblja” dobije 30 miliona dinara na ime subvencija za drugi kvartal tekuće godine. U obrazloženju ove odluke navedeno je da je novac odobren kako bi preduzeće prevazišlo probleme u svom funkcionisanju, jer zbog neizmirenih dugovanja, nastalih u prethodnom periodu, nije u mogućnosti da redovno isplaćuje obaveze prema dobavljačima, Poreskoj upravi i zaposlenima.

Na sve navedene razloge Kragujevčani uvek reaguju veoma burno postavljajući iznova samo jedno pitanje – kako je moguće da JKP „Gradska groblja” ne može da posluje pozitivno, kada pruža veliki broj, po mišljenu naših sugrađana, skupih usluga.

Direktor ovog preduzeća Nikola Spasić objašnjava da potpuno razume takav stav naših sugrađana i tvrdi da je moguće da ovo preduzeće ne samo posluje pozitivno, već i da se cene usluga prema građanima znatno smanje. Međutim, za to je potrebno izvršiti adekvatnu reorganizaciju i smanjiti broj zaposlenih.

Kažete da je nemoguće da JKP „Gradska groblja” posluje negativno. Ipak, to je višegodišnji problem ovog preduzeća. Koji su glavni razlozi za to?

- Postoji više razloga, a najkraće rečeno to je nesavesno poslovanje. Kada se vršilo zapošljavanje nije se vodilo računa o potrebnim kadrovima, pa zato imamo 70 posto ljudi koji radi u administraciji i samo 30 posto onih koji obavljaju osnovnu delatnost ovog predućeza. Takođe, kadar koji je zapošljavan nije imao adekvatne kvalifikacije. U firmu sam došao u martu 2015. godine i zatekao fudbalske trenere, strukovne medicinske sestre, metalostrugare, a sa druge strane ljude sa visokom stručnom spremom, kojima po sistematizaciji morate da date veću platu i kancelarijsko radno mesto. Takođe, deo zaposlenih koji stvarno privređuje je urušavan godinama, pa čak i decenijama. Tako da danas imamo na spisku 10 grobara, od kojih šestorica rade i zdravsteno su sposobni, dok su ostali stalno na bolovanju zbog raznih bolesti od kojih boluju.

S obzirom da je na snazi zabrana zapošljavanja, da li je unutar firme moguće izvršiti preraspodelu posla?

- Veoma je teško promeniti strukturu ljudi u firmi. Naša osnovna delatnost je sahranjivanje i to obuhvata teške fizičke poslove, koji se rade u svim atmosferskim prilikama. Svi mi možemo da se pomerimo ako je napolju mraz, a ljudi koji sahranjuju moraju to da obave. Ne možemo da izvršimo preraspodelu jer je u administraciji zaposleno 93 posto žena, koje ne mogu da rade te teške fizičke poslove. Po zakonu imamo pravo da na privremenim i povremenim poslovima uposlimo 10 posto od broja zaposlenih, ali se i taj broj smanjuje sa racionalizacijom u javnoj upravi, jer nam se smanjuje i broj zaposlenih.

Pomenuli ste više razloga negativnog poslovanja?

- Tako je. Jedan od razloga su bila i nesavesna otpuštanja. Prošle godine nas je zateklo nekoliko sudskih procesa koji se vode pet godina unazad i koji su rešeni u korist radnika, jer nije bilo zakonske osnove za otkaz. Tako da smo velike svote novca isplatili na ime troškova suđenja, advokata, zatim radniku za sve godine koje nije radio u firmi i bili smo prinuđeni da ga vratimo na posao i da mu u skladu sa tim isplaćujemo zaradu. Na kraju, novac je trošen i na reprezentaciju, kafane, i na sportske igre, gde se dešavalo da firma plaća odlazak na igre čak i ljudima koji nisu zaposleni u ovom preduzeću. Sve to je dovelo do toga da sam 2015. godine u firmi zatekao 137 miliona duga prema radnicima, dobavljačima i Poreskoj upravi. Takođe, bilo je 115 zaposlenih, a sada je taj broj smanjen na 92 radnika i planira se da taj broj bude još manji.

Cene usluga JKP „Gradska groblja” su visoke, sugrađani kažu čak i previsoke. Mogu li one da pokriju plate zaposlenih i dugovanja preduzeća?

- Treba promeniti stav zaposlenih da smo mi ovde da primamo plate. Mi postojimo jer nas je grad osnovao da pružamo građanima kvalitetnu uslugu. Cene naših usluga jesu skupe i mogle bi znatno da se smanje ako se firma postavi na zdrave noge. Ipak, one nisu menjane dugo vremena jer nam je za to potrebno odobrenje Gradskog veća. Brojke pokazuju da smo ove godine poslovali dobro, ne odlično, ali mnogo bolje nego do sada. Dug posle prva tri meseca ove godine iznosi 1,7 miliona dinara, dok je on prošle godine u ovo vreme bio 8,1 miliona. Ove godine smo mesečno poslovali sa gubitkom od oko 574.000, dok su gubici prošle godine bili četiri puta veći. Takođe, naše obaveze su smanjene za skoro 30 miliona.

Privatni preduzetnici koji se bave pogrebnim uslugama optužuju JKP „Gradska groblja” da su cene vaših usluga skuplje nego njihove. Kako to komentarišete?

- Tačno je da se cene usluga kod nas i kod privatnika razlikuju, ali mi za svaku uslugu plaćamo PDV. Privatnici to uglavnom izbegavaju i na osnovu toga što ne plaćaju PDV spuštaju cene usluga. Ja sam sa njima razgovarao i taj privatni sektor treba da živi, to ne sporim, ali moramo da imamo jednu fer utakmicu i da krećemo sa iste crte. Ne možemo da trčimo na 100 metara i da oni kreću sa 20 metara, koliko je PDV, a mi sa startne linije. To onda nije korektno.

I pored visokih cena ne možete da preživite bez subvencija iz gradskog budžeta, za prvi kvartal ste dobili 30, a za drugi vam je odobreno još 30 miliona dinara?

- Tvrdim da firma može da funkcioniše bez dinara subvencija i da ima dobit, koju bi vraćala u budžet grada ili bi mogli da smanjimo cene, pa bi to onda bio politički benefit za gradsku vlast, ali za tako nešto je potrebno smanjiti broj ljudi i izvršiti preraspodelu posla. Iz gradske vlasti su uvideli da je stanje u preduzeću mnogo bolje nego prošle godine, pa je budžetom predviđeno 120 miliona za „Gradska groblja” da bi stali na zdrave noge. U februaru je taj iznos smanjen za 20 miliona. Od subvencija iz prvog kvartala platili smo šest zaostalih bruto zarada. To je bilo oko 20 miliona, dok smo 10 miliona utrošili za dugovanja.

Na šta ćete potrošiti odobrenih 30 miliona iz drugog kvartala?

- Planiramo da taj novac podelimo na tri dela od po deset miliona. Prvi deo će biti iskorišćen za izmirenje obaveza prema javnim preduzećima „Čistoća”, „Vodovod” i „Javno stambeno”, na ime pozajmica koje je preduzeće uzelo još 2013. godine. Takođe, platićemo dve rate reprograma Poreskoj upravi jer su tokom 2012. i 2013. godine isplaćivane samo plate bez poreza i doprinosa. Ne znam zbog čega je to Poreska uprava dopustila, ali je činjenica da je tako. Drugih deset miliona treba da izmiri dugovanja prema dva velika dobavljača, a treći deo subvencije će ići za reprogram Poreskoj upravi i za dugovanja drugim manjim dobavljačima. Novac neće biti korišćen za isplatu zarada, njih ćemo sami da zaradimo. 

U firmi su sprovedena tri socijalna programa i broj ljudi se smanjio za više od 20. Kako je to uticalo na poslovanje?

- Prvi socijalni program je sproveden u februaru prošle godine, kada je 8 zaposlenih sporazumno napustilo firmu. Jedan je otišao u penziju u junu prošle godine, a dvojica su preminula. Poslednjeg dana prošle godine još devet radnika je dobrovoljno napustilo firmu, a u martu ove godine još petoro. Kao i sva javna preduzeća preuzeli smo dvojicu radnika iz „Niskogradnje”, koji su u aprilu ove godine potpisali ugovor na neodređeno. To nas dovodi do 92 radnika. Uglavnom su otišli ljudi iz administracije, mada sam potpisao i rešenja za nekoliko ljudi koji su radili u osnovnoj delatnosti firme, jer se radilo o ljudima narušenog zdravlja, koji su mnogo vremena provodili na bolovanju. U narednim mesecima očekujemo da Vlada donese program o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnim samoupravama i zatim dodatno smanjenje broja zaposlenih.