Dijalog između sindikata u JKP „Vodovod i kanalazaciju” i lokalne samouprave mora da počne što pre, zaključeno je da sednici Socijalno-ekonomskog saveta u Kragujevcu.

– Razgovori moraju da počnu odmah, pošto nikome nije cilj da se otpočne štrajk, već da se nađe zajedničko rešenje, kaže za portal Pressek Jugoslav Ristić, predsedavajući Socijalno-ekonomskog saveta.

Prema njegovim rečima, već danas je došlo do inicijalnih razgovora između sindikata i predstavnika grada Kragujevca.

Da podestimo, sva tri sindikata u kragujevačkom Vodovodu su najavili štrajk za 29. jul, ukoliko se ne reše njihovi problemi.

Radnici, prema rečima sindikalnih lidera, traže ravnopravan položaj sa kolegama u javno-komunalnom sektoru. Njima je plata zamrznuta u oktobra 2014. godine, pa cena rada iznosi 14.510 dinara.

Zaposleni očekuju da se do kraja 2019. godine, odnosno ukidanja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu zarada, potpisivanjem Posebnog kolektivnog ugovora pronađe način za rešavanje niskih zarada. Od 530 zaposlenih, preko 400 je ispod minimalne zarade od 27.300 dinara, koju zahvaljujući poslodavcu odnosno osnivaču, ostvaruju doplatom do punog iznosa.

Zaposleni u kragujevačkom JKP „Vodovod i kanalizacija” održali su početkom jula jednočasovni štrajk upozorenja, zbog niskih zarada, izostanka socijalnog dijaloga i nepotpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora.