U gradskoj upravi grada Kragujevca naredne godine biće 9 zaposlenih više nego u 2019. godini. Naime, poslednjoj ovogodišnjoj sednici Skupštine grada usvojen je kadrovski plan zaposlenih u stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kragujevca za 2020. godinu. 

Po ovom planu u gradskim upravama radiće naredne godine ukupno 641 zaposleni, dok ih je tokom 2019. bilo 632. Službenika i nameštenika biće ukupno 556. Tu je i još 10 načelnika i zamenika načelnika gradskih uprava, te 14 zaposlenih na određeno vreme u kabinetu gradonačelnika. 

Na određeno vreme u različitim gradskim upravama radiće i 56 činovnika, primljenih „zbog povećanog obima posla“, a u planu je i pijem još 5 pripravnika.

Novousvojeni kadrovski plan počeće da se primenjuje od 1. januara 2020.godine. U gradskoj odluci napominje se i da su planom su obuhvaćena i radna mesta za zaposlene kojima miruje radni odnos u Upravi zbog vršenja funkcije, ali nije precizirano koji broj ljudi je u pitanju.

Inače, od 1. januara 2020. doći će i do reorganizacije gradskih uprava. Broj gradskih uprava sa sadašnjih 10, biće smanjen na 5. Ova odluka doneta je još u julu. Vidi LINK

Novom podelom rada predviđeno je formiranje Gradska uprave za poslove organa Grada, Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove, Gradske uprava za razvoj, Gradske uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima i Gradske uprave za zajedničke poslove.

Novu organizaciju rada opštinskih činovnika gradski oci pravdaju potrebom da se „uprava organizuje na način kako bi se postigla maksimalna efikasnost i ekonomičnost u obavljanju poslova iz delokruga uprave, uz veći stepen kontrole i odgovornosti”.