Tri kragujevačke firme našle su se na listi 100 najuspešnijih privrednih društava u Srbiji u 2018. godini. U pitanju su Fiat automobile Srbija doo, Agromarket i Forma ideale.

Prema izveštaju koji je objavila Agencija za privredne registre Fiat se našao i na listi pet privrednih društava sa najvećim poslovnim prihodima u 2018. godini i to na petom mestu.

 Sa prihodom od 88,3 milijardi dinara Fiat automobile Srbija doo Kragujevac, spustio se dve pozicije niže u odnosu na prethodnu godinu.

- Društvo je nastavilo da sužava obim aktivnosti, te su iskazani poslovni prihodi za 21 odsto manji od prošlogodišnjih, a najvećim delom ih čine prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu (77.356 miliona dinara).

Pri tome, poslovni rashodi imaju nešto niži pad (20,5%), pa je društvo iskazalo poslovni gubitak od 64 miliona dinara (u prethodnoj godini dobitak 518 miliona dinara), navodi se u publikaciji APR-a.

Agromarket, čiji je prihod u 2018. godini 1,55 milijardi dinara, je pak treći na listi od pet privrednih društava sa najvećim neto dobitkom u sektoru G-Trgovina na veliko i malo, dok je na ukupnoj listi od 100 zauzima 53. mesto.

Gledano prema neto dobitku u 100 najuspešnijih firmi pored Fiata (41. mesto) i Agromarketa (42. mesto), od kragujevačkih kompanija tu je i Forma ideale koja je zauzela 95. poziciju na ovoj listi.